De Stichting heeft in 2014 een positief resultaat behaald, waardoor de vermogenspositie versterkt is. De inkomsten bedroegen in 2014 65.990 euro en na aftrek van de kosten, groot 36.370 euro,…

Lees meer

Hier onder treft u een overzicht van de inkomsten en uitgaven aan in het jaar 2013.De stichting heeft in 2013 een positief resultaat gedraaid waardoor haar vermogenspositie is verbeterd.Tevens is…

Lees meer

2 april 2016

In haar vergadering van maart 2016 heeft de Raad van Toezicht het Jaarverslag 2015 goedgekeurd. Hier onder treft het jaarverslag aan. Op de foto ziet u een beeld van de…

Lees meer

15 januari 2015

Onder het tabblad "de Stichting" staat onder het kopje "Informatie inzake de Anbi-status" de toelichting op de verschillende taakvelden. In het Jaarverslag 2014 treft u de de verantwoording per taakveld…

Lees meer

18 december 2013

Onder het tabblad "De Stichting"staat onder het kopje "Informatie inzake de ANBI status"de toelichting op de verschillende taakvelden. Hier onder treft u het jaarverslag aan met een opsomming per taakveld.…

Lees meer