In haar vergadering van 27 mei 2019 heeft de Raad van Toezicht de jaarcijfers 2018 vastgesteld. In 2018 heeft de Stichting een verwacht negatief resultaat gedraaid. Dit is het gevolg…

Lees meer

In juni 2008 is de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk opgericht met als doelstelling; โ€œ De duurzame instandhouding en kwaliteitsverbetering van het Nationaal Landschap Winterswijk in de ruimste zin…

Lees meer

Op 28 juni 2016 heeft de Raad van Toezicht de financiele cijfers 2015 vastgesteld. De stichting heeft in 2015 een positief resultaat gerealiseerd. Binnen de totale inkomsten van 75.505,13 euro…

Lees meer

De Stichting heeft in 2014 een positief resultaat behaald, waardoor de vermogenspositie versterkt is. De inkomsten bedroegen in 2014 65.990 euro en na aftrek van de kosten, groot 36.370 euro,…

Lees meer

Hier onder treft u een overzicht van de inkomsten en uitgaven aan in het jaar 2013.De stichting heeft in 2013 een positief resultaat gedraaid waardoor haar vermogenspositie is verbeterd.Tevens is…

Lees meer

2 april 2016

In haar vergadering van maart 2016 heeft de Raad van Toezicht het Jaarverslag 2015 goedgekeurd. Hier onder treft het jaarverslag aan. Op de foto ziet u een beeld van de…

Lees meer