Financieel jaarverslag 2015

Op 28 juni 2016 heeft de Raad van Toezicht de financiele cijfers 2015 vastgesteld. De stichting heeft in 2015 een positief resultaat gerealiseerd. Binnen de totale inkomsten van 75.505,13 euro zijn meerdere projectsubsidies die naar de projecteigenaren zijn overgemaakt. Na aftrek van de kosten groot 57.274,86 euro is het resultaat 11.796,35 euro dat aan het stichtingsvermogen is toegevoegd. Op de balans is het stichtingsvermogen en enkele geoormerkte reserveringen te herkennen.