window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Financieel jaarverslag 2014

De Stichting heeft in 2014 een positief resultaat behaald, waardoor de vermogenspositie versterkt is. De inkomsten bedroegen in 2014 65.990 euro en na aftrek van de kosten, groot 36.370 euro, resteerde een resultaat van 29.620 euro. Per 31 december 2014 bedroeg het vermogen van de Stichting, met daar binnen enkele geoormerkte posten, 42.866 euro.