window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Financieel jaarverslag 2013

Hier onder treft u een overzicht van de inkomsten en uitgaven aan in het jaar 2013.De stichting heeft in 2013 een positief resultaat gedraaid waardoor haar vermogenspositie is verbeterd.Tevens is de balans toegevoegd.De inkomsten bedroegen 51.815 euro en met de kosten van 36.099 maakte dat een resultaat van 15.715 euro. De vermogenspositie verbeterde daardoor naar een eigen vermogen per 31 december van 12.312 euro.