Hier onder treft u een overzicht van de inkomsten en uitgaven aan in het jaar 2013.De stichting heeft in 2013 een positief resultaat gedraaid waardoor haar vermogenspositie is verbeterd.Tevens is…

Lees meer

2 april 2016

In haar vergadering van maart 2016 heeft de Raad van Toezicht het Jaarverslag 2015 goedgekeurd. Hier onder treft het jaarverslag aan. Op de foto ziet u een beeld van de…

Lees meer

15 januari 2015

Onder het tabblad "de Stichting" staat onder het kopje "Informatie inzake de Anbi-status" de toelichting op de verschillende taakvelden. In het Jaarverslag 2014 treft u de de verantwoording per taakveld…

Lees meer

18 december 2013

Onder het tabblad "De Stichting"staat onder het kopje "Informatie inzake de ANBI status"de toelichting op de verschillende taakvelden. Hier onder treft u het jaarverslag aan met een opsomming per taakveld.…

Lees meer