Financieel Jaarverslag Stichting Erfgoed & NLW 2019

Financieel Jaarverslag Stichting Erfgoed & NLW 2019.
In haar vergadering van 11 februari 2020 heeft de Raad van Toezicht de jaarcijfers 2019 vastgesteld.

De Stichting heeft in 2019 een beperkt verlies gerealiseerd ondanks een omzetstijging van circa 10 procent. De omzet bedroeg 66.263 euro en na aftrek van de kosten groot 73.088 euro resteerde een negatief resultaat van 5300 euro. Het bedrag is in mindering gebracht op het stichting-vermogen.

Hier onder treft u de balans van de Stichting aan per 31 december 2019. In de balans zijn meerdere geoormerkte bedragen (*) opgenomen.

Balans per 31 december 2019.

Inventaris686Stichting vermogen67.729
Liquide middelen55.581Resultaat– 5.300
Te vorderen omzet bel.1.293Nog te betalen182
Vorderingen en over- Lopende activa10.127Res. BOS project *515
Res. Steengroeve *4.651
Res. Terra Temporalis*– 91
_______+_______+
67.68767.687