Financieel Jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag St. Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk 2020.

In haar vergadering van 25 mei 2021 heeft de Raad van Toezicht de jaarcijfers 2020 vastgesteld. De Stichting heeft in 2020 een negatief resultaat behaald dat op het vermogen in mindering is gebracht. Na deze vergadering zijn de geoormerkte bedragen aan de Stichting Terra Temporalis overgemaakt omdat zij sinds 2021 een zelfstandige administratie voert.

Balans per 31 december 2020

2020201920202019
Inventaris343686Stichting vermogen62.42967.729
Liquide middelen27.86755.581Resultaat-25.930– 5.300
Te vorderen omzet bel.3.3391.293Nog te betalen142182
Vorderingen en over- Lopende activa8.50710.127Res. BOS project *515515
Res. Steengroeve *7.3194.651
Res. Terra Temporalis*-4.420– 91
_______+ _______+ _______+_______+
40.05567.687 40.05567.687