window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Vleeshoeve de Vreehorst voor de Firma Eppink

Voor de Firma Eppink heeft de stichting een locatie gezocht waar een ambachtelijke vleeshoeve kan worden gehuisvest. Boerderij De Vreehorst lijkt goed aan alle voorwaarden te voldoen. In juni 2009 is op locatie een informatiebijeenkomst voor de buurt georganiseerd. Ook is een aanvraag bij de Gemeente ingediend. De Gemeenteraad van Winterswijk heeft positief gereageerd op de plannen.

Helaas heeft de firma Eppink in 2010 hun plannen voor de boerderij De Vreehorst stopgezet.