Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen. Voorzitter is de ex burgemeester van Winterswijk, Mevr. C. Stigter. De Heer G.J. Hobbelink (oud notaris) is vice voorzitter en E. Schreurs (accountant) is lid.

De Raad van Toezicht controleert het College van Bestuur waarvan de Heer D.L.Willink voorzitter is. Hij heeft de coördinatie over de verschillende werkzaamheden in zijn pakket en vertegenwoordigt de Stichting naar derden.