window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Villa Mondriaan

Bij weinig mensen is bekend dat de schilder Piet Mondriaan zijn vroege jeugd in Winterswijk heeft doorgebracht aan de Zonnebrink op nummer 4. Gelukkig wisten Jan en Elizabeth Nijhuis het wel en hebben zij voorkomen dat het huis gesloopt zou worden. Elizabeth heeft velen betrokken bij haar idee om hier een museum over Mondriaan te starten. Zo heeft de Gemeente in 2008 in haar toekomstvisie vastgesteld dat Winterswijk zich op onderscheidende onderwerpen beter moet presenteren. Deze visie is uitgewerkt binnen “het museaal concept” waarin Villa Mondriaan een kans voor Winterswijk wordt genoemd.

Door een samenwerking aan te gaan met het Haags Gemeente Museum en Wim van Krimpen, als voormalig directeur ervan, aan het project te verbinden zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Na verwerving van het onroerend goed zijn een realisatiesubsidie van de Provincie Gelderland en een exploitatiebijdrage van de Gemeente beschikbaar gesteld. De Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk heeft de projectleiding over de bouwfase ter beschikking gesteld. Op 21mei 2013 heeft Prinses Beatrix de officiele opening van Villa Mondriaan verricht. Een feestelijke dag voor Mondriaan en Winterswijk!