window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Roerdinkhof

In de buurtschap het Woold, ten zuiden van Winterswijk, ligt aan de Roerdinkweg het fraaie boerderijcomplex Roerdink. Deze boerderij was eeuwenlang het middelpunt van het gelijknamige scholtengoed dat een groot deel van het Woold besloeg.
De huidige eigenaar Gerard Huetink heeft naast zijn zoogkoeienhouderij ook een Bed & Breakfast en groepsaccomodatie. Hij wil graag het volledige rijksmonumentale complex herstellen en heeft daartoe de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk gevraagd daarbij te begeleiden.

Algemene historie

Scholten waren rijke boeren die, als een soort rentmeester, een gebied beheerden voor de eigenlijke eigenaar van de grond. Deze eigenaren waren rijke adellijke (Hof van Gelre) of kerkelijke (Bisschop van Munster) instellingen die zelf ergens anders resideerden. Dit systeem noemen we het hofstelsel. Omdat het gebied rondom Winterswijk erg afgelegen lag en slecht toegankelijk was door de vele veengebieden,bemoeiden de eigenaren van de grond en de overheid zich hier echter niet met de gang van zaken. De scholten konden zich hierdoor gaan profileren als officiële eigenaren van de grond, wat ze dus feitelijk niet waren. Uiteindelijk wisten zij in een juridische strijd met de overheid aan het begin van de negentiende eeuw, zelfs officieel eigenaar te worden van het onroerend goed dat zij eeuwen lang beheerden.

Roerdink

Reeds in 1225 is het Roerdink bekend.
De Roerdinks die in ieder geval sinds de zestiende eeuw beheerder c.q. eigenaar waren van het goed Roerdink, bezaten in 1804 naast 550 hectare grond onder meer de Nieuwe Molen (Berenschots Watermolen) in het Woold. In de hoogtijdagen zouden er onder Roerdink 86 schoorstenen hebben gerookt. Het is niet verwonderlijk dat de boerderij waar de Roerdinks zelf woonden een uitstraling had die bij hun status paste. Deze voorname uitstraling is, ondanks een grote brand in 1974 die het hoofdgebouw zwaar heeft beschadigd, ook in de huidige tijd nog duidelijk aanwezig. Het erf bestaat uit een grote T-boerderij met een bijna landhuisachtig voorhuis, een aantal vakwerkschuren, een varkenshuis en een waterput van Bentheimer zandsteen. Elementen die het erf bijzonder maken ten opzichte van andere scholtenboerderijen rondom Winterswijk zijn de historische keienbestrating op het achter- en zijerf en de omgrachting.
Sinds 1967 is het volledige complex een rijksmonument. In 2007 is een dendrochronologisch onderzoek gedaan naar de gebintconstructie van de dubbele schoppe die zich op het erf bevindt. Het hout van het gebint is van een boom die in 1544 gekapt is. Daarmee kan dit wel eens de oudste schuur van Nederland blijken te zijn.

Planontwikkeling

Er heeft een bouwhistorisch onderzoek plaats gevonden en er is een ervenplan ontwikkeld door het Gelders Genootschap. Streven is een Bed & Breakfast te realiseren anex vergadercentrum voor circa 60 personen. Samen met LTO zijn de plannen voor de toekomst doorgerekend en als haalbaar beschouwd indien voldoende subsidies beschikbaar komen om het plan uit te voeren. De zoektocht naar voldoende externe bijdragen is in volle gang.
In 2013- 2014 is de dubbele kapschuur gerestaureerd. Daarmee is een van de oudste houten gebouwen van Nederland behouden voor de toekomst.