Oliemolen en Korenmolen binnen het BOS project

Doordat de Woonplaats gedwongen werd afstand te doen van dit project leek het letterlijk en figuurlijk in het water te vallen. Echter de Stichting is actief op zoek gegaan naar een partij die bereid was het project over te nemen en heeft die uiteindelijk gevonden in de persoon van Hans Jansen. Vervolgens heeft het nog veel tijd gekost om alle voorbereidende activiteiten correct te laten verlopen maar in 2015 gaat het echt gebeuren; de restauratie van beide panden start.
In de tweede helft van 2015 zal de aanbouw achter de Oliemolen gesloopt worden en start de restauratie. Ook de korenmolen (het rode gebouw) zal dan gerestaureerd worden. Er komen een houten- en een stalen rad in de watergang. Het poncelet-rad (stalen rad aan de korenmolen) heeft een groter rendement bij stroomopwekking. De gemeente zal zorgen dat er een nieuwe brug komt en het waterschap zorgt in 2016 voor herstel van de kades en de stuw. Om deze laatst genoemde werkzaamheden mogelijk te maken start het waterschap met de aanleg van een bypass om de korenmolen heen. De bypass blijft definitief liggen om ook in de toekomst piekbelastingen van de waterstand in de Slinge-beek goed te kunnen afvoeren.