window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Huize Hijink in het Woold

Komt Hijink duurzaam midden in de Wooldse gemeenschap te staan?
Dat was de vraag waar wij samen met de Wooldse gemeenschap van 2009 tot 2011 onderzoek naar gedaan hebben. Daarna was deelname van de Woningbouw vereniging de Woonplaats niet meer mogelijk en zijn andere wegen ingeslagen.

In het voorjaar van 2009 is de prachtige scholtenboerderij Hijink op de Hijinkhoekweg in het Woold in bezit gekomen van het Gelders Landschap. Aangezien de nieuwe eigenaar nog op zoek is naar een goede duurzame bestemming van het onroerend goed is gevraagd of men bereid is jongerenhuisvesting / starterseenheden op deze locatie te overwegen.
De behoefte hiernaar kwam tijdens de toekomstvisie bijeenkomst van het Woold in Gebouw Juliana duidelijk aan het licht. Ook in de Brinkheurne heeft een traject voor deze doelgroep plaatsgevonden maar dit wordt uiteindelijk anders gerealiseerd.

Om de vraag naar starterseenheden in het buitengebied te meten heeft het Woolds Belang samen met de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk een oproep in enkele lokale kranten geplaatst. Hierop zijn circa 20 aanmeldingen binnen gekomen.

Gelders Landschap heeft al vaker in samenwerking met woningbouwcoöperatie de Woonplaats een onroerend goed een nieuwe bestemming gegeven. Vaak krijgt het pand dan een functie in de zorg. Hiernaar ging ditmaal de voorkeur van Gelders Landschap niet uit.
In de zomer van 2010 heeft de woningbouw vereniging De Woonplaats een schetsplan ontwikkeld waarover het in gesprek is gegaan met Gelders Landschap. Zodra beide partijen elkaar hebben gevonden komt het gesprek met Woolds Belang en de belangstellenden weer op gang. Streven lijkt nu een maatschappelijke dwarsdoorsnede als doelgroep van de nieuwe bewoners te zien. Hopelijk kan in het najaar 2010 er een defintief plan worden gevormd.