window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Bredevoorts Belang en de tuinen van Sint Bernardus

In de periode 2008 – 2010 is de Stichting bij de ontwikkelingsplannen van Sint Bernardus betrokken geweest. Hier onder ziet u met welke ideeën er destijds men bezig is geweest.
Bredevoort heeft als oudste historische kern binnen het Nationaal Landschap Winterswijk zeer veel potentie voor de toekomst. Ook het thema “Bredevoort Boekenstad” kan goed een extra impuls gebruiken.

Bredevoorts Belang is eigenaar van de prachtige tuinen achter het gebouw Sint Bernardus dat aan de historische markt staat. In de tuinen lagen vroeger het Bastion Treurniet en de kruittoren en daar grenst het park nog steeds aan de gracht. De tuinen hadden vroeger een belangrijke functie als herstellingsoord voor TBC patiënten waarvan de twee “lighallen” nog getuigen.

Tegenwoordig is er redelijk wat achterstallig onderhoud in de tuin en daardoor ontstond de vraag van Bredevoorts Belang te helpen zoeken naar herstelmogelijkheden. In de tussentijd bleek de nieuwbouw van het Ambtshuis te starten waarmee de mogelijke leegstand op termijn van de gebouwen van Sint Bernardus niet onwaarschijnlijk is. De voorzitter van de Stichting Marga Klompé heeft duidelijk zijn voorwaarden voor een eventueel hergebruik aangegeven.

In het kader van de revitalisering van Bredevoort lijkt het een interessante mogelijkheid om te onderzoeken of er een hotelfunctie aan Sint Bernardus kan worden toegekend. Gelijktijdig kan het park daar nadrukkelijk bij worden betrokken. Ook de ideeën om de kruittoren en vestingwal weer beleefbaar te maken ondersteunen het totale concept.
De Gemeente Aalten heeft het plan om de kruittoren en de vestingswal weer in relief zichtbaar te maken omarmd. De overige ambities lijken anno 2010 geparkeerd te zijn.