window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Veel Nieuwe gidsen voor de Steengroeve.

Voorjaar 2019

Er was veel enthousiasme voor deelname maar met ruim 30 personen hebben we de instroom gestopt. De aspirant gidsen hebben met veel plezier de cursus doorlopen zodat er 25 zijn overgebleven die ook echt actief gaan worden. In koppels van twee gaan zij komende zomer aan de gang.

Na de zomer bleken er ruim 1000 personen te zijn rondgeleid. Gidsen en bezoekers waren enthousiast over de rondleidingen.