window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Rak 2019 vastgesteld.

De gemeenteraad van Winterswijk en de Steengroeve Convenant deelnemers hebben het Ruimtelijk Afspraken Kader (RAK 2019) vastgesteld. Hiermee is formeel besloten door de direct betrokkenen dat het bezoekerscentrum op het driehoeksperceel van Sibelco, aan de groeverand, zal worden gerealiseerd. De Steengroeveweg zal om het nieuw te realiseren gebouw heen worden gelegd. De Stichting Terra Temporalis, initiatiefnemer van het plan, gaat verder met de planontwikkeling.