Landschaps Fonds

Hier onder treft u een kort historisch overzicht aan van de betrokkenheid van de Stichting bij de ontwikkeling van een Landschapsfonds in de periode 2008 – 2011. Helaas is het initiatief een vroege dood gestorven.
De Stichting is er van overtuigd dat een lokaal fonds dat open staat voor alle grondeigenaren die niet al op andere wijze subsidies voor hun grondbeheer ontvangen het Nationaal Landschap Winterswijk kan versterken.

In de afgelopen jaren is daar ervaring mee opgedaan binnen het MDL Project. Dit staat voor Meervoudig Duurzame Landbouw. Onder begeleiding van de Landbouw Universiteit Wageningen is een goed systeem ontwikkeld waarbinnen landschap versterkende acties financieel worden gehonoreerd. Het is de ambitie om in analogie met het MDL een systeem voor het hele Nationale Landschap Winterswijk opgang te doen vinden.
Daarvoor moet een fonds opgericht worden wat betalingen kan verrichten uit het rendement van het kernkapitaal. Daarnaast zou het verstandig zijn als dit fonds volstrekt onafhankelijk is en dus niet door partijen “benut” kan worden om elders gaten mee te vullen.
Ook zullen particulieren en bedrijven (tijdelijk) geld in dit fonds kunnen storten waardoor de participatiegraag verhoogd kan worden.
De Gemeenteraad van Winterswijk heeft al in 2008 besloten dat er een Landschaps Fonds onderzocht en opgericht moet worden. Daarnaast heeft ze in november 2009 hier 1 miljoen euro voor ter beschikking gesteld. Natuurlijk zal dit geld de Gemeente Winterswijk als doelgebied hebben en niet het volledige Nationaal Landschap. Hopelijk zullen ook de Winterswijkse buurgemeenten zich spoedig bij het initiatief aansluiten zodat ook hun gronden kunnen gaan vallen onder het bereik van het te ontwikkeln fonds.Dit moet het begin van een sneeuwbal zijn die extra middelen genereert.

Anno 2009 heeft de Provincie een besluit genomen om een bedrag voor een landschapsfonds beschikbaar te stellen met vele dwingende organisatorische eisen. Zo moet de Gemeente een GUP (Gemeentelijk Uitvoerings Plan) hebben om een eigen bijdrage te kunnen verdubbelen door de Provincie. Winterswijk heeft dat traject in 2010 gestart. Met een behoorlijk bureaucratisch apparaat worden daarnaast bekende groen-blauwe diensten subsidiabel die niet onder het nieuwe SAN / SN Beheer vallen.

De Stichting probeert zo diplomatiek mogelijk het proces te ondersteunen in de richting van een spoedige effectieve openstelling voor iedere grondeigenaar van het Winterswijkse buitengebied.