window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Haalbaarheids-onderzoek Schaapskooi.

In Winterswijk bestaat al circa 10 jaar het idee om een schaapskooi te realiseren op het Mentink. Het Mentink is eigendom van Natuurmonumenten en ligt ten westen van Winterswijk net buiten het dorp. Door veranderde omstandigheden staat het idee opnieuw ter discussie maar de wens blijft bestaan de herder met zijn kudde een goed onderkomen en gezonde exploitatie te laten verkrijgen.

Landelijk is  de Federatie Heideboerderijen bezig om op meer plekken in ons land een herder een plek te geven onder gebruikmaking van het Heideboerderij-concept. Dit Duitse concept bestaat op de Lunerburgerheide en is een vorm van  extensieve landbouw met een stimulerend effect op de biodiversiteit. De Stichting heeft vooraf aangegeven dat deze vorm in Winterswijk niet haalbaar is, onder andere ten gevolge van het vrijwel totaal ontbreken van heidevelden, maar bereid te zijn op zoek te gaan naar een lokaal passende variant.

In juni 2018 heeft de Stichting een presentatie van de voorlopige resultaten gegeven aan de ondertekenaars van de intentie overeenkomst. Er zijn meerdere geschikte locaties in beeld met zeer gevarieerde randvoorwaarden. Daarnaast is een concept plan richt natuur inclusieve landbouw ontwikkeld met duidelijke randvoorwaarden. Hoopgevend is het feit dat het concept plan ook met een aantal jonge ambitieuze boeren is besproken en zij duidelijk hun belangstelling hebben uitgesproken.

Tegen het einde van 2018 moeten er duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden zowel ten aanzien van een locatie voor een schaapskooi als over een systeem om de biodiversiteit te stimuleren, de aantrekkelijkheid van het landschap te vergroten maar een positieve bijdrage aan de arbeidsvreugde van landbouwers te geven.