BOS Project langs de Boven Slinge

Voor een Rondleiding door het BOS Project vragen wij u onder het kopje NIEUWS te kijken voor nadere informatie.
Het BOS Project is oorspronkelijk een plan geweest om de kansen op een gezonde exploitatie van het strandbad te vergroten. Maar inmiddels zijn er 11 verschillende partijen betrokken bij dit waardevolle gebied rond de Boven Slinge die zich gezamenlijk ten doel stellen de natuurwaarde, cultuurwaarde en de toeristisch recreatieve waarde te versterken. Daarmee is het een beperkt “gebiedsplan” geworden en wordt een forse impuls gegeven aan de opwaardering van dit gebied en indirect aan Winterswijk.

De letters B-O-S staan voor Bleekhuus, Olliemolen en Strandbad. Binnen het project zijn vele verschillende partijen bereid gevonden een prachtige regio net buiten Winterswijk in oude glorie te herstellen of passend te ontwikkelen. “Behoud door ontwikkeling” is het credo! Al voor de oprichting van de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk was Dirk Willink geruime tijd bezig om de verschillende partijen bij elkaar aan tafel te krijgen. “Het is een voorrecht om aan dit plan te mogen werken nu alle partijen bereid zijn het niet langer alleen een bespreekstuk te willen laten zijn maar het ook concreet in uitvoering willen brengen” aldus de medewerker van onze Stichting.Graag lopen wij met u kort door de ontwikkelingsgeschiedenis van dit bijzondere project.

Allereerst besloot de Gemeenteraad van Winterswijk in 2007 het monumentale strandbad te restaureren en opnieuw als strandbad open te stellen. Zoals wel vaker met restauratie trajecten van Rijksmonumenten heeft dat de nodige voeten in de aarde gehad maar is de verwachting dat in het strandbad in de zomer van 2011 weer gezwommen gaat worden. De ruime subsidie van de Provincie Gelderland (totaal 750.000 euro) heeft daar goed bij geholpen.
In de tussentijd is een exploitant gevonden die hier in het voorjaar 2011 de Strandbad Lodge wil openen. De kok Mike Vrijdag, thans werkzaam in Villa Ruimzicht in Doetinchem, krijgt hier samen met zijn vrouw hun eigen zaak. De Gemeenteraad is in september 2010 akkoord gegaan met de overeenkomst met hem. Daarmee is de laatste hobbel genomen. In de herfst van 2010 wordt ook het buitengebied aangepakt zodat het complex in 2011 in volle glorie heropend kan worden.
De eigenaar van het Bleekhuis, de Familie Everding, is bereid gevonden het oude Bleekhuus dusdanig te conserveren dat de historie van de plek beter beleefbaar wordt. Het voormalige rijksmonument is in de zeventige jaren van de vorige eeuw ingestort en nu resteren alleen nog de twee beschadigde schoorstenen. Na restauratie van de schoorstenen zullen de contouren van het gebouw waarschijnlijk beter zichtbaar gemaakt gaan worden. De Bleekweide is door Natuurmonumenten al in 2009 in zijn oorspronkelijke staat terug gebracht.
Natuurmonumenten heeft in het Buskusbos in de winter 2009 – 2010 een oude beekloop hersteld. Daarnaast wordt er nog gezocht naar een passende bestemming van de spoorbrug van de Borkense baan binnen het BOS project.

Stroomafwaarts ligt de Oliemolen aan de ene oever en de Korenmolen aan de andere oever van de Boven Slinge. De woningbouw vereniging De Woonplaats wil in samenwerking met Henk den Herder en Nel Schellekens van de Gulle Waard beide molens herstellen. Doelstelling is om hier straks weer olie en meel te produceren naast mogelijk groene stroomwinning. In 2011 starten de werkzaamheden waarmee de beide molens in de staat van rond 1900 zullen worden terug gebracht. Dit is mede mogelijk gemaakt door een aanzienlijke bijdrage (750.000 euro) van de Provincie Gelderland.

Het Waterschap Rijn en IJssel wil het water peilbeheer beter reguleren en daarnaast extra retentiemogelijkheden maken. De oude losbeek zal hiervoor worden hersteld. Vroeger diende deze losbeek ter ontlasting van de oliemolen bij piekbelastingen en als wateraanvoer van historische viskwekerijen rond de oude Havezathe Plekenpol. Nu wordt met de losbeek de aanvoer naar de retentiegebieden en bovendien een vistrap gerealiseerd. Daarmee wordt een hoogteverschil van ongeveer 3 meter met 30 kleine trapjes overbrugd en de waterval bij de Oliemolen weer vispassabel gemaakt. Zo wordt ook de natuurwaarde versterkt.
Stroomafwaarts van de Oliemolen ligt de Graesbrug in de Wooldseweg. Deze brug, genoemd naar een oude bewoner van Luttike Pleckenpol, is al vele eeuwen lang aanwezig. In het inventariserend archeologisch onderzoek van bureau RAAP wordt voorgesteld het historisch karakter van deze brug weer beleefbaar te maken.

Terzijde van de Wooldseweg zal op het oude DAV ( Dierlijke Afval Verwerking) terrein een “werklandschap” gerealiseerd worden. Dit is een pilotproject binnen de Provincie Gelderland om een hoogwaardige overgang van natuur naar industrie te maken in aangepaste bebouwing. Zo wordt op een passende wijze een overgang van de hoogwaardige HEN beek naar het aangrenzende industrieterrein gemaakt. Ook de omgeving zal hierbij extra aandacht krijgen. De Boven Slinge krijgt hiermee zijn natuurlijke karakter terug.
Ook dit onderdeel heeft op een ruimhartige bijdrage van de Provincie Gelderland mogen rekenen (ruim 80.000 euro). Binnen de Herindeling Winterswijk Oost zal er naar een een verbinding langs de Boven Slinge tussen de Wooldseweg bij het DAV terrein en de Greversweg worden gekeken voor fietsers en wandelaars.
Indien u deze weg vervolgd komt u bij de Berenschot Watermolen. In overleg tussen de Familie Buunk en het Waterschap Rijn en IJssel zullen restauratie werkzaamheden plaats vinden en enkele andere mogelijkheden (vistrap/ groene stroom) onderzocht gaan worden.

Tenslotte heeft Camping Het Winkel (Reuselink) zich bij het BOS Project aangesloten. Zij wil graag haar camping moderniseren en een kwaliteitslag maken met een veel nadrukkelijker natuurbeleving. Daarvoor wil ze het directe gebied aan de Boven Slinge verlaten en een hoogwaardige uitbreiding aan de andere zijde van de Slingeweg realiseren. De plannen zullen binnen afzienbare tijd aan de gemeenteraad gepresenteerd gaan worden.

Voor uitgebreide informatie verwijs ik u graag naar de inhoud van de brochure Het Bos-project “Een verleden met toekomst”.

Download hier de BOS brochure.