Bezoekerscentrum de Steengroeve


Ontwerp bezoekerscentrum de Steengroeve

Op 1 maart 2018 heeft een brede delegatie vanuit de St. Terra Temporalis een presentatie verzorgd voor de zittende- en nieuwe gemeenteraadsleden over de plannen voor het bezoekerscentrum. Tijdens deze presentatie, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, is gevraagd in het coalitie akkoord een standpunt over de plannen in te nemen.  De coalitie wil dat het bezoekerscentrum, als voorloper van het toekomstig museum, deze bestuursperiode (2018 – 2022) gerealiseerd gaat worden en is daartoe bereid financieel bij te dragen.

Binnen het toekomstig bezoekerscentrum zullen tal van partijen samenwerken die rond de groeve actief zijn. Voorbeelden zijn Sibelco, Staatsbosbeheer, de Oehoe Werkgroep Nederland en het Steengroeve Theater. In het toekomstig museum geven we extra informatie over het ontstaan van de aarde vanaf de Big Bang (4,5 miljard jaar geleden vermoedelijk) tot aan het Nationaal Landschap Winterswijk  van vandaag. We zullen de geschiedenis van deze plek toelichten en kijken naar de rol en de invloed van de mens daarop.

De dagzomende aardlagen van 240 miljoen jaar oud in de Winterswijkse groeve vormen hierbij een bijzondere illustratie.