window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

Persbericht: Soms gaan subsidies snel

In oktober vorig jaar verzocht de Commissie Cultuurhistorie de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk of zij bereid was tijd en moeite te steken in een mogelijke restauratie van de muur bij de begraafplaats van de Joodse Synagoge in de Spoorstraat. Na enkele gesprekken heeft de Stichting de opdracht ter hand genomen.
Allereerst is een koppeling gemaakt met het Project “Leren van de Oorlog” dat veel ambities heeft maar elk jaar moet knokken voor de financiële haalbaarheid. Door toevoeging van een tweetalige website aan dit educatieve element werd ook het plan voor de restauratie ambitieuzer.

Vervolgens is de subsidieaanvraag bij verschillende loketten binnen de Provincie Gelderland maar ook daar buiten ingediend. Als spoedig bleek het Roelvinkfonds en het loket Religieus Erfgoed van de Provincie positief tegenover dit plan te staan.

Toen ten slotte via de Provincie ook nog Europese D2 gelden beschikbaar kwamen, in het kader van de recessiebestrijding, was de financiering rond. Voorwaarde voor de laatste bijdrage is dat het project 1 juni van dit jaar gerealiseerd is. Maandag 30 maart is de Winterswijkse aannemer daarom met de restauratie begonnen. Soms kunnen subsidies en haar uitvoering dus wel degelijk snel gaan.

Bekijk de onderstaande kranten artikelen: