Geologen wijden volledig tijdschrift aan de Winterswijkse groeve.

De Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) heeft in december een symposium georganiseerd ter ere van het verschijnen van een nieuw nummer van de Grondboor & Hamer die volledig aan de Winterswijkse groeve is gewijd.

Ook wij hebben een bijdrage aan dit nummer geleverd in het artikel “Museum collections and exhibitions” blz. 288 – 293. Grondboor & Hamer, Jaargang 73, Nummer 5/6, Editie Staringia, nr 16.