Financieel jaarverslag 2016

In 2016 heeft de Stichting een positief resultaat bereikt. Na aftrek van de kosten groot 34.893 euro van de inkomsten groot 50.041 euro resteert een resultaat van 15.149 euro. Dit resultaat is aan het stichtingsvermogen toegevoegd. Hier onder treft u de balans per 31 december 2016 aan met daarin enkele reserveringen.

 

liquide middelen74.108stichting vermogen53.787
te vorderen omzetbel.2.002resultaat15.149
vorderingen225te betalen7
reservering BOS project415
reservering Steengroeve3977
reservering Terra Temporalis3.000
Totaal76.33576.335