window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-28273100-38');

De Stichting

De Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk is een particulier initiatief met als doel de duurzame instandhouding en kwaliteit verbetering van het Nationaal Landschap Winterswijk, in de breedste zin, te realiseren. Samen met eigenaren van erfgoed probeert de stichting een toekomst visie te ontwikkelen.

De Stichting wil graag met eigenaren / beheerders van erfgoed in overleg treden om alle mogelijkheden te onderzoeken. Doel is te komen tot een toekomstvisie waarin instandhouding met behoud van eigen identiteit centraal staan. Na het ontwikkelen van de toekomstvisie wil de Stichting ook graag de weg helpen vinden naar realisatie. Ook de feitelijke projectbegeleiding kan tot het takenpakket behoren. Eigendom van NSW – landgoederen past in de doelstelling met nadrukkelijk behoud van eigen identiteit. Ook onderhoud en beheer van objecten binnen het Nationaal Landschap via de Stichting behoort tot de taken. De Stichting kan optreden als projectleider en/ of projectbegeleider voor projecten die de doelstelling onderschrijven. Ook ondersteuning bij projectaanvragen is mogelijk. Tenslotte zal de Stichting promotionele activiteiten in het belang van het Nationaal Landschap Winterswijk steunen.