Afscherming Oehoe bij steengroeve gerealiseerd

In de voorbereiding van de voorstelling Jesus Christ Superstar van het Steengroeve Theater heeft de Oehoe Werkgroep Nederlang bezwaar gemaakt tegen de evenementenvergunning omdat ze bang waren dat de oehoe verstoord zou worden. In goed overleg met Sibelco is toen besloten de publieksstroom via het bedrijfsterrein in de groeve te laten komen. Tevens is er tijdens de voorstelling geluidsonderzoek ter plekke gedaan.

Na de voorstelling hebben de Oehoe Werkgroep, Sibelco, Staatsbosbeheer en de Stichting Steengroeve Theater samen gezocht na een geschikte afscherming van de publiekstroom voor de Oehoe. De DLG heeft geholpen daar een passende vorm aan te geven . De Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk heeft de project organisatie en het werven van de middelen verzorgd. In november 2012 is de afscherming gerealiseerd en direct na afronding van de werkzaamheden is er weer een Oehoe paartje gesignaleerd.